Timon - Adoptert

Gutt født 15. september. Funnet nyfødt under et uthus i Gran og kom inn ca 3 dager gammel. Mor er tam og ungene trygge og gode