Birk - Gutt født 27.07.19

Fra koloni B. Kom til oss med mor kun dager gammel