Bork - Gutt født 27.07.19 - holdt av

Fra koloni B. Kom inn til oss med mor kun dager gammel