Katter holdt av til adopsjon

Her er katter som er reservert og holdt av, men som ikke har flyttet til sitt nye hjem ennå eller er i varig omsorgshjem.