Nini - Jente 8 år

Nini er en underdanig katt som lett blir mobbet av andre katter. Nini får nå gå ute i hennes fosterhjem og hun trives. Hun er en katt som knytter seg til de hun kjenner, men er sky ovenfor fremmede. Vi er veldig usikre på hvordan hun ville ha fungert i et nytt hjem.