Findus - Adoptert

Gutt født 28.08.17. Kom inn i varmen rett før frosten sammen med mor og to søsken. Selvstendig liten fyr.