Bagheera - Flyttet til Hjemløse katter Østfold

Funnet øverst i Kjølevegen Brandbu. Finner har snakket med alle i grenda, neste hus er 3 km unna og det er ikke dems heller. Skeptisk og redd katt vi har jobbet med, men som trenger mer oppfølging enn det vi har mulighet for.